Vltava Tour 2017

Tento příspěvek nám ve zkratce přiblíží letošní Vltavatour 2017.

Nejoblíbenější se stává autobusovo-vlaková část, kde skupina chtivá dobrodružství, posilněná rumovou zásobou, bez problémů ztrácí zábrany a propadá hlučné veselosti. Nebojí se ani obtěžování okolí, prudérní člověk by to dokonce mohl nazvat i známkami zvířecího chování, ale my víme, že šlo jen o takové odreagování se od dennodenních starostí. Pravda je, že ti co dorazili později, již nastolenému tempu rozhodně nemohli stačit!

Tak se také přihodilo,že již první noc nevydržela jedna postel ve stanu – prostě se pod tíhou tolika osob, které se v tu chvíli chtěli družit prolomila. Samozřejmě, že ráno pak stačilo jen mírně dokrmit a jelo se na kolotoči dále! Ale ani ti nejsilnější nevydrží věčně, takže během dne docházelo postupně k útlumu aktivit a večer už byl nastolen klid a pohoda.

Jelikož letos byl minimální průtok, tak se dalo v mnoha místech chodit v korytě s vodou po kolena. Přispělo k tomu i super počasí, proto se spousta našich vodáků koupala úmyslně. Nebo snad neúmyslně? Kdo ví…. Docházelo tím pádem ke ztrátě různých věcí, které vzala voda. Možná také z tohoto důvodu na zastávce v Českém Krumlově proběhlo několik pokusů o získání peněz žebráním nebo kulturním vystoupením, zvláště s důrazem na asijské turisty, ale vždy bez úspěchu, i když někteří z nás dělali volavky i bankovkami. Bohužel nic, „ku..y šikmooké“ nedali ani halíř.

Při nahlížení do řeky z jednoho z mostů jsme v řece zahlédli horské kolo, které se stalo hlavním tématem pro poslední den plavby. Po ranní kolektivní rozcvičce (opravdu se zúčastnili všichni kromě jedné slečny a mladíka) jsme se nasnídali a hup na vodu (5 jezů před námi). Jakmile jsme proplouvali přes inkriminované místo, začal odlov. Podařilo se! Kolo bylo vyloveno a nejodvážnější vodo-cyklista Jara se ho zkusil použít pro říční cyklistiku, ale tento druh sportu se jednoznačně neosvědčil, proto bylo kolo odloženo na břeh a ponecháno svému osudu.

Poslední den už byli všichni účastníci výpravy natolik unavení, že se dokonce mohlo zdát, že jsou spořádaná výprava. Za Krumlovem jsme se zastavili na tradiční krkovičku v bufetu U Milana a následovalo splutí do Zlaté Koruny, kde nás čekala jediná nepříjemnost za celé čtyři dny, a to rozbité okýnko jednoho z našich aut.

A jaké je celkové hodnocení letošní výpravy? Super výlet v nádherném počasí, málo vody, velká skupina lidí, kteří se rádi baví a někdy se stávají nezvladatelnými, bez zranění (snad jen spáleniny od sluníčka a jeden vyvrácený prst při uklouznutí do vody), bez ztrát na osobních věcech (nějaké drobnosti voda přece jen odnesla), zato však plno dojmů a zážitků, které nám nikdo vzít nemůže.

Takže za rok zase na řece a možná na jiné nebo v kombinaci s pěší turistikou.

 

    

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.