Řád tuřanských Rakváčů

Zákony Rakváčů

 • Rakváč je věrný a oddaný svému partnerovi
 • Rakváč je hravý a společenský, zúčastňuje se organizovaných akcí
 • Rakváč se nestydí za svůj věk, naopak je pyšný na životem získané zkušenosti
 • Rakváč je čestný, pracovitý a šlechetný, pomáhá druhým v nouzi
 • Rakváč dbá o rozkvět řádu a dodržuje jeho pravidla
 • Rakváč jde příkladem všem Smraďochům

Podmínky vstupu do řádu

 • věk minimálně 40 let
 • účast na minimálně 3 společných akcích během roku
 • slušné chování a pravidlo 20 let společného života s jedním partnerem
 • musí být přijat hlasováním většiny členů
 • návrhy a schvalování nových členů bude probíhat vždy ke konci roku, následně pak pasování nováčků na prvním setkání v roce

Podmínky vyloučení

 • neetické jednání
 • nedostatečná účast na akcích
 • nedodržování zákonů, porušení základních pravidel
 • hlasování o vyloučení může proběhnout kdykoliv
 • vystoupení či vyloučení z řádu je možné kdykoliv na společné akci