ŽIVÝ BETLÉM

V neděli 25. prosince 2016 v 16 hodin se opět sejdeme v parku na Tuřanském náměstí, abychom shlédli Živý betlém, který pro nás sehrají ochotničtí herci z farnosti u Panny Marie v trní v Brně-Tuřanech.   Malá pozvánka z loňského roku: