Setkání u vánočního stromu

V pátek 30. 11. 2018 v 16:30 hod. se můžeme potkat v parku při ul. 1. května na SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU. Kulturní vystoupení tu budou mít děti ze Základní školy Měšťanská a děti z mateřských škol Holásecká, V Aleji, U Lípy Svobody. 

Zazpíváme si s nimi koledy, nazdobíme a rozsvítíme vánoční stromeček.