Česko zpívá koledy

Stejně jako v předcházejících letech se sejdeme, abychom si společně zazpívali koledy a přenesli se do času vánočního.

Stáhnout koledy si můžete zde: https://www.ceskozpivakoledy.cz/